Boken: Herlinbåtar - Herlin Yachts

Herlinsällskapet har låtit trycka upp boken Herlinbåtar - Herlin Yachts. Denna bok innehåller bilder och ritningar på ett urval av Tore Herlins båtar. Boken har under våren 2010 blivit recenserad på flera håll.

Köp boken, pris: 350 kr (300 kr för medlemmar) + frakt

För att köpa boken sänder du ett mejl till nirvana-beta@telia.com med information om vart boken ska skickas. Boken sänds så snart betalningen har satts in i på föreningens plusgirokonto, konto nr: 125 19 21-1

Bild på boken: Herlinbåtar - Herlin Yachts

Recensioner

Wooden Boat

this gorgeous book presents a collection of the work of one of Sweden's pre-eminent yacht designers during the first seven decades of the last century - a crucial period for yacht design... his views on what makes a succesful, seaworthy, fast, and beautiful yacht speak for them selves in his exquisite drawings, so beautifully presented in this volume. /Robert Stephens

Läs Recensionen i sin helhet här

Veteranbåten [2007:4]

För 40 år sedan gavs boken Herlinbåtar ut, skriven av konstruktören själv och innehållande ritningar motsvarande en tredjedel av hans produktion. Att få tag i en sådan bok var näst intill omöjligt och nu har det kommit ut en ny, något utökad upplaga, Herlinbåtar... Tore Herlin kommenterar alla sina ritningar i boken och man får följa hans resonemang om olika regler. /Lars Porne

Båtliv [2008:3]

Tore Herlin är ett namn med klang i Seglarkretsar. Hans många och vackra konstruktioner hör- tillsammans med några andra svenska konstruktörers verk- till det svenska båtlivets historiska skattkammare.

På kryss [2010:7]

När boken "Herlinbåtar" kom första gången väckte den diskussion på Sjöhistoriska muséet i Stockholm. Diskussionen handlade mindre om innehållet än formatet. Ingen hade sett en till formatet så stor båtbok tidigare, inte sedan af Chapmans "Architectura Navalis Mercatoria".

Bibliotekstjänst häfte [2007:24]

Tore Herlin (1879-1967) var en förgrundsgestalt inom skeppskonstruktion och båtsport. Han var mycket mångsidig och hans produktion omfattade båtar och fartyg från jollar till marina farkoster (exempelvis torpedbåtar, minsvepare, isbrytare). Han bidrog till förnyelse av mätningsregler och han grundade Svenska Kryssarklubben. Detta vackra praktverk i storformat har utgivits av Herlin-sällskapet. Första upplagan kom 1967. Boken visar ett antal Herlin-konstruktioner - huvudsakligen fritidsbåtar. Urvalet gjordes av Herlin själv. Det är en imponerande bok som väl belyser Herlins skicklighet och noggrannhet. Boken består till största delen av måttsatta linjeritningar med belysande kommentarer på svenska och engelska. I kommentarerna ger Herlin synpunkter på vägledande konstruktionsprinciper och de avväganden som gjorts. Han betonar bl.a. svårigheterna att kombinera fordringar på snabbhet, sjöduglighet, beboelighet med kostnader. Ett antal svartvita fotografier kompletterar. Det är en bok för båtentusiaster, inte för att lusläsa ritningsmått utan för att njuta av form och funktionalitet. - Åke Nylander