Kontakt

Herlin-sällskapet håller till i Stockholm och kan nås på adressen: nirvana-beta@telia.com. Medlemsskap i sällskapet kostar 200 kr för vuxen och 50 kr för den som ännu inte fyllt 25 år. För att bli medlem sätter du in medlemsavgiften på plusgirokontot 125 19 21 - 1.

Som medlem får du hem Herlinbladet i din brevlåda fyra gånger om året, har möjlighet att delta i olika sammankomster så som den årliga sommarträffen, då vi båtägare möts upp för en härlig tid tillsammans. 2009 har det bestämts att denna sommarträff ska hållas på Sonja Herlins (Tores dotter) sommarställe i Stockholms skärgård, mer info kommer.

För tankar/idéer kring webbplatsen och dess innehåll tas e-post tacksamt emot på adressen nirvana-beta@telia.com.