Sonja Herlins fond

Fonden inrättades på Sonja Herlins 90-årsdag den 15 juli 2007. Den byggs upp med frivilliga bidrag och avkastning från nyutgåvan av boken Herlinbåtar.

Syftet med fonden är

Ansökan om medel ur fonden skickas till Herlin-sällskapets styrelse. Den ska innehålla en beskrivning av det tilltänkta projektet, kostnadsberäkning och tidplan. Beslut om bidrag meddelas mottagaren så snart beslut tagits och rapporteras i samband med Herlin-sällskapets årsmöte.

Resultat, dokumentation och rapportering av projektets framskridande presenteras för Herlin-sällskapets styrelse eller av den utsedd representant(er) och redovisas för sällskapets medlemmar/offentliggörs på lämpligt sätt.