Herlinbladet

Några gånger om årets sänds Herlinbladet ut till sällskapets alla medlemmar. Bladet är en sammanställning av senaste nytt om Herlinbåtarna samt information om kommande aktiviteter. På denna sida presenteras exempel på det blad du får som medlem i Herlinsällskapet. För mer information kring hur du blir medlem, se fliken "Kontakt".

Framsidan av Herlinbladet vintern år 2024 Herlinbladet vintern 2024

Framsidan av Herlinbladet hösten år 2023 Herlinbladet hösten 2023

Framsidan av Herlinbladet våren år 2023 Herlinbladet våren 2023

Framsidan av Herlinbladet hösten år 2022 Herlinbladet hösten 2022

Framsidan av Herlinbladet vintern år 2022 Herlinbladet vintern 2022

Framsidan av Herlinbladet hösten år 2021 Herlinbladet hösten 2021

Framsidan av Herlinbladet våren år 2021 Herlinbladet våren 2021

Framsidan av Herlinbladet vintern år 2021 Herlinbladet vintern 2021

Framsidan av Herlinbladet sommaren år 2020 Herlinbladet sommaren 2020

Framsidan av Herlinbladet hösten år 2020 Herlinbladet hösten 2020