Herlinbladet

Några gånger om årets sänds Herlinbladet ut till sällskapets alla medlemmar. Bladet är en sammanställning av senaste nytt om Herlinbåtarna samt information om kommande aktiviteter. På denna sida presenteras exempel på det blad du får som medlem i Herlinsällskapet. För mer information kring hur du medlem, se fliken "Kontakt".

Framsidan av Herlinbladet vintern år 2022Herlinbladet vintern 2022

Framsidan av Herlinbladet hösten år 2021Herlinbladet hösten 2021

Framsidan av Herlinbladet våren år 2021Herlinbladet våren 2021

Framsidan av Herlinbladet vintern år 2021Herlinbladet vinter 2021

Framsidan av Herlinbladet sommaren år 2020Herlinbladet sommaren 2020

Framsidan av Herlinbladet hösten år 2020Herlinbladet hösten 2020